Upload Cover

Www.kzwejherowo.pl`s Uploads

 • Odpocznienie w Jezusie - Paweł Chrostowski 2018-02-11
  Odpocznienie w Jezusie - Paweł Chrostowski 2018-02-11 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Mat. 11:28-30
  www.kzwejh... 00:08:57 168 0 Downloads 0 Comments
 • Czy zawarcie powtórnego związku jest cudzołóstwem 2018-02-11
  Czy zawarcie powtórnego związku jest cudzołóstwem 2018-02-11 I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. ...Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Marka 10:8-12
  www.kzwejh... 00:48:55 443 0 Downloads 0 Comments
 • Ostatnie słowo należy do Boga - Paweł Chrostowski 2018-02-04
  Ostatnie słowo należy do Boga - Paweł Chrostowski 2018-02-04 Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie, Boże mój, Wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię. Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego! Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele. A ja, pewny siebie, powiedziałem: Nie zachwieję się na wieki. Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Do ciebie, Panie, wołałem I Pana błagałem o zmiłowanie. Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną! Panie, bądź moim wspomożycielem! Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał. Psalm 30
  www.kzwejh... 00:04:59 224 0 Downloads 0 Comments
 • Gdzie Duch Pański tam wolność 2018-02-04
  Gdzie Duch Pański tam wolność 2018-02-04 A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę PANA, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia PAN, który jest Duchem. 2Kor 3:17-18
  www.kzwejh... 00:47:23 326 2 Downloads 0 Comments
 • Jak Słowo Boże mnie zmienia - Paweł Chrostowski 2018-01-28
  Jak Słowo Boże mnie zmienia - Paweł Chrostowski 2018-01-28 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany 2 Tym. 3:16-17
  www.kzwejh... 00:05:47 336 1 Downloads 0 Comments
 • Fundamenty moralności 2018-01-28
  Fundamenty moralności 2018-01-28 Każda biblijna doktryna jest ściśle związana z szerszym obrazem niezmiennego charakteru Boga. Ponieważ Bóg jest niezmiennie wierny, sprawiedliwy i miłosierny, Pan Jezus twierdzi, że sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność są ważniejsze w Bożym Prawie, niż same przepisy i zasady postępowania, które z nich wynikają.
  www.kzwejh... 00:49:22 242 0 Downloads 0 Comments
 • Gdy dwoje staje się jednym ciałem (2018-01-21)
  Gdy dwoje staje się jednym ciałem (2018-01-21) Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Ew. Mateusza 19
  www.kzwejh... 00:40:58 334 0 Downloads 0 Comments
 • Małżeństwo aż do śmierci (2018-01-14)
  Małżeństwo aż do śmierci (2018-01-14) Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu. 1 Koryntiam 7:39
  www.kzwejh... 00:47:46 371 0 Downloads 0 Comments
 • Przykłady biblijnej modlitwy (2018-01-07)
  Przykłady biblijnej modlitwy (2018-01-07) Panie! Bądź nam miłościw, Ciebie oczekujemy! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli! Izajasza 33:2
  www.kzwejh... 00:58:04 280 0 Downloads 0 Comments
 • Pokój serc jako owoc modlitwy - Paweł Chrostowski 2018-01-07
  Pokój serc jako owoc modlitwy - Paweł Chrostowski 2018-01-07 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami. Filipian 4:6-8
  www.kzwejh... 00:09:58 344 1 Downloads 0 Comments
 • show more
www.kzwejherowo.pl
 • www.kzwejherowo.pl
 • profile viewed 19777 times
 • message share profile
X